Leaderboard Ad

Mục Sư Hàng A Phảng

0
Bình Luận:
Tên: Phảng Hàng A
Địa chỉ: Bình Lư , Tam Đường
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 096 247 8619
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 10A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: