Leaderboard Ad

Mục Sư Giàng Dũng Páo

0
Bình Luận:
Tên: Páo Giàng Dũng
Địa chỉ: Cư Pui, Krông Bông
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 14
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: