Leaderboard Ad

Mục Sư Giàng A Phay

0
Bình Luận:
Tên: Phay Giàng A
Địa chỉ: Thân Thuộc, Th.Uyên
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 096 240 1786
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 10B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: