Leaderboard Ad

Mục Sư Dương Văn Ly

0
Bình Luận:
Tên: Ly Dương Văn
Địa chỉ: Đăk GLong
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0122 3969884
Hội thánh: Liên Hạt Miền Trung 9-20
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: PTLH-Miền Trung
Ghi chú: