Leaderboard Ad

Mục Sư Dương Văn Chứ

0
Bình Luận:
Tên: Chứ Dương Văn
Địa chỉ: Cư Pui, Krông Bông
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0500.6293470
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 14
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: