Leaderboard Ad

Mục Sư Đoàn Văn Sáng – KVT.KV 1

0
Bình Luận:
Tên: 1 Đoàn Văn Sáng - KVT.KV
Địa chỉ: Quang Hanh,Cẩm Phả
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ninh
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 033.3735577
Mobilephone: 0123; 4129849
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 2
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: