Leaderboard Ad

Mục Sư Đòan Thị Oanh – KVT.KV 2

0
Bình Luận:
Tên: 2 Đòan Thị Oanh - KVT.KV
Địa chỉ: Nghĩa Xá, Lê Chân
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0313.3782281
Mobilephone: 093 424 4163
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 1A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: