Leaderboard Ad

Mục Sư Đỗ Văn Ẩn – KVT.KV 2

0
Bình Luận:
Tên: 2 Đỗ Văn Ẩn - KVT.KV
Địa chỉ: Vân Đồn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ninh
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 033.3794750
Mobilephone: 097 236 5101
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 2
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: