Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Xuân Đành

0
Bình Luận:
Tên: Đành Đinh Xuân
Địa chỉ: CưMNga
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0168 7743204
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 10
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: