Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Văn Vông

0
Bình Luận:
Tên: Vông Đinh Văn
Địa chỉ: Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3881 633
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 5A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: