Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Văn Sâm

0
Bình Luận:
Tên: Sâm Đinh Văn
Địa chỉ: Sơn Giang, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3880 130
Mobilephone: 094 774 1320
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 5B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: