Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Uyên Sinh

0
Bình Luận:
Tên: Sinh Đinh Uyên
Địa chỉ: Sơn Nham, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.6291 737
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 6B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: