Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Tít

0
Bình Luận:
Tên: Tít Đinh
Địa chỉ: Sơn Cao, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3880 412
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 6A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 6
Ghi chú: