Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Tấn Trường

0
Bình Luận:
Tên: Trường Đinh Tấn
Địa chỉ: Sơn Giang, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 091 871 2507
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 5A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: