Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Rinh

0
Bình Luận:
Tên: Rinh Đinh
Địa chỉ: Sơn Hạ, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3880 471
Hội thánh: Liên Hạt Miền Trung 1-8
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: PTLH-Miền Trung 5A-7B
Ghi chú: