Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Nam

0
Bình Luận:
Tên: Nam Đinh
Địa chỉ: Sơn Giang, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3880 130
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 5A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: