Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Đôn

0
Bình Luận:
Tên: Đôn Đinh
Địa chỉ: Sơn Hạ, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3880 500
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 6A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: