Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Công Hồng – KVT.KV 3

0
Bình Luận:
Tên: 3 Đinh Công Hồng - KVT.KV
Địa chỉ: Hương Cần, Thanh Sơn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Phú Thọ
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0210.3616064
Mobilephone: 091 465 7334
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 3
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: