Leaderboard Ad

Mục Sư Điểu Quên

0
Bình Luận:
Tên: Quên Điểu
Địa chỉ: Xa Trạch, Bình Long
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 469 7842
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 6
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: