Leaderboard Ad

Mục Sư Điểu Phụng

0
Bình Luận:
Tên: Phụng Điểu
Địa chỉ: Thuận Lợi, Đồng Phú
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 533 9684
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 2
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: