Leaderboard Ad

Mục Sư Điểu Phúc

0
Bình Luận:
Tên: Phúc Điểu
Địa chỉ: Bình Long
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 3
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 5
Ghi chú: