Leaderboard Ad

Mục Sư Điểu Ken

0
Bình Luận:
Tên: Ken Điểu
Địa chỉ: An Khương, Bình Long
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 094 925 6498
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 5
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 6
Ghi chú: