Leaderboard Ad

Mục Sư Điểu Ghé

0
Bình Luận:
Tên: Ghé Điểu
Địa chỉ: An Khương, Bình Long
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0651.3649071
Mobilephone: 094 230 5173
Hội thánh: Liên Hạt Miền Đông
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: PTLH-Miền Đông 2-6
Ghi chú: