Leaderboard Ad

Mục Sư Điểu Cang

0
Bình Luận:
Tên: Cang Điểu
Địa chỉ: Đồng Tiến, Đồng Phú
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 859 9733
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 2
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: