Leaderboard Ad

Mục Sư David Đoàn Văn Thanh

0
Bình Luận:
Tên: Thanh David Đoàn Văn
Địa chỉ: 11475 Westwind Dr., # D,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 55344
Thành phố: Eden Prairie
Tỉnh/Bang: MN
Quốc gia: USA
Email: msdaviddoan@aol.com
SĐT văn phòng: (952) 934-5191
Mobilephone: (952) 486-0610
Homephone: (952) 946-1108
Hội thánh: Faith Vietnamese Baptist Church, Minnetonka, MN
Hệ phái: SBC
Ghi chú: