Leaderboard Ad

Mục Sư Đào Thị Hiền – KVT.KV 7

0
Bình Luận:
Tên: 7 Đào Thị Hiền - KVT.KV
Địa chỉ: Quang Trung, Uông Bí
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quãng Ninh
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 033.3663 781
Mobilephone: 097 388 6802
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 1A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: