Leaderboard Ad

Mục Sư Đặng Văn Bảy

0
Bình Luận:
Tên: Bảy Đặng Văn
Địa chỉ: Tân Phúc, Hàm Tân
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 090 341 3661
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 17A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 5
Ghi chú: