Leaderboard Ad

Mục Sư Đặng Phước Thanh

0
Bình Luận:
Tên: Thanh Đặng Phước
Địa chỉ: 2501 E. Banyan Ct.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: UMC
Mã bưu điện: 92806
Thành phố: Anaheim
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: thanhphuocdang@aol.com
SĐT văn phòng: (714) 898-9108
Fax: (714) 897-3711
Mobilephone: (714) 351-6404
Homephone: (714) 991-5426
Hội thánh: Good Shepherd United Methodist Church, Westminster, CA
Hệ phái: UMC
Ghi chú: