Leaderboard Ad

Mục sư Đặng Ngọc Phước

0
Bình Luận:
Tên: Phước Đặng Ngọc
Địa chỉ: 3029 Lorena Rd.
Tên liên hệ: Mục sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 76655
Thành phố: Lorena
Tỉnh/Bang: TX
Quốc gia: USA
Email: pdang40@hotmail.com
SĐT văn phòng: (254) 296-3877
Homephone: (254) 715-5714
Hội thánh: Vietnamese First Baptist Church, Waco, TX
Hệ phái: SBC
Ghi chú: