Leaderboard Ad

Mục Sư Đặng Minh Trí

0
Bình Luận:
Tên: Trí Đặng Minh
Địa chỉ: 801 Magnolia Ave.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 92870
Thành phố: Placentia
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: tri_dang@excite.com
SĐT văn phòng: (714) 991-1001
Homephone: (714) 961-0410
Hội thánh: Alliance Evangelical Church, Anaheim, CA
Hệ phái: C&MA
Ghi chú: