Leaderboard Ad

Mục Sư Chảo A Chinh

0
Bình Luận:
Tên: Chinh Chảo A
Địa chỉ: Sơn Bình, Tam Đường
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0231.2219385
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 10A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: