Leaderboard Ad

Mục Sư Bùi Quốc Phụng

0
Bình Luận:
Tên: Phụng Mục Sư Bùi Quốc
Địa chỉ: Ebrostraat 56; 3207 CC Spijkennisse, Netherlands
Hệ phái: HTTLVN-Âu Châu
Quốc gia: Netherlands
Email: phungbui@gmail.com
Mobilephone: 0031- (0)181- 617 204 (H)
Ghi chú:

 

Giáo sở Dordrecht

Nhóm Tín Hữu Đến Haag, Weesp