Leaderboard Ad

Mục Sư Bo Bo Đê

0
Bình Luận:
Tên: Đê Bo Bo
Địa chỉ: Cam Thịnh Tây, Cam Ranh
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Khánh Hoà
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 418 4032; 093 567 2911
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 18B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: