Leaderboard Ad

Mrs. Tina Lui

0
Bình Luận:
Tên: Lui Tina
Địa chỉ: 8232 164 Street.
Tên liên hệ: Mrs.
Mã bưu điện: V35 3W5
Thành phố: Surrey
Tỉnh/Bang: BC
Quốc gia: Canada
Email: vinachurch@gmail.com
SĐT văn phòng: (604) 582-8981, (604) 790-6304
Fax: 604-321-7868
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh VN Vancouver
Chức vụ: Children Minister
Ghi chú:

 4722 Fraser St., Vancouver, BC  V5V 4H3