Leaderboard Ad

Liên Hữu Tin Lành Báp Tít Việt Nam (Vietnam Baptist Convention)

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 818/11/3B Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp
Thành phố: Tp HCM
Quốc gia: Việt Nam
Email: vbf2005@gmail.com
SĐT văn phòng: 08 3895 6780
Ghi chú:

BAN ĐIỀU HÀNH

MS Nguyễn Ngọc Hiền – Chủ tịch

08-3894 6349; 091-311 1673 ;  vbf_2005@yahoo.com

MS Nguyễn Quốc Ấn  – Phó Chủ tịch thứ I, Đặc trách Cơ đốc Giáo dục

08-3847 1252 ; 098-980 7051; lanhuong51vn@yahoo.com

MS Chung Anh Tuấn – Phó Chủ tịch thứ II,Đặc trách Y tế, Xã hội, Từ Thiện

08-6295 0685 ; 090-313 8796  ;  chunganhtuan2001@yahoo.com

MS Nguyễn Chính Khoa  – Tổng Thư ký

08-3810 8577 ; 091-312 4468;  chinhkhoa@yahoo.com

MS Trần Đức Thịnh  – Phó Tổng Thư ký

08-3863 8612; 090-368 6445 ;  johnthinh05@yahoo.com

MS Nguyễn Xuân Trân –Tổng Thủ Quỹ

08-3985 6825; 098-930 0541; minanguyen40@yahoo.com.vn

MS Trương Văn Hoàng –Phó Tổng Thủ quỹ, Đặc trách Truyền giáo & Mở HT

0650-375 0689;  097-906 8270 ;  revhoang@gmail.com

MS Giàng A Pao - Ủy Viên Truyền Giáo Ngữ Tộc

01229400683 - ntsuabpos76@yahoo.com

MS Nguyễn Khắc Nhẫn  – Ủy viên Mục vụ Miền Tây

0781-385 3497 ; 091- 836 7792 ; mucsunguyenkhacnhan@yahoo.com

MS Thái Văn Quốc – Ủy viên Mục Vụ Miền Đông Nam Bộ, đặc trách Thanh Thiếu niên – Sinh Viên

062-389 1170 ; 098-551 2042 ; mucsuthaivanquoc@yahoo.com

MS Huỳnh Văn Đức  – Ủy viên Mục vụ Miền Trung

0510 356 3113

MS Đào Văn Thắng  Ủy viên Mục vụ Miền Bắc

090-487 9188 - thanglanv@yahoo.com

BAN CỐ VẤN

MS Bùi Trung Hậu

08-3916 2846 ; 098-316-2846 ; mshaubui2003@yahoo.com

MS Nguyễn Gia Phái  

08-6269 4553 ; 090-610 3028 ; pastor_phainguyen@yahoo.com