Leaderboard Ad

Liên Hữu Hội Thánh Trưởng Lão Việt Nam tại Hoa Kỳ

0
Bình Luận:
Hệ phái: Liên Hữu Hội Thánh Trưởng Lão Việt Nam tại Hoa Kỳ
Quốc gia: USA
Mục sư: Nguyễn Hữu Cường
Ghi chú:

Mục Sư Tiến Sĩ : Nguyễn Hữu Cường - Hội Trưởng

Mục Sư : Trịnh văn Khanh - PhóHội Trưởng

Mục Sư : Tạ Huy Trường -Thư Ký

Mục Sư : Nguyễn Thanh Bình - Thủ Quỷ

Mục Sư : Dương Lê-Vi - Ủy viên

Mục Sư : Chu Toàn Thắng - Ủy viên