Leaderboard Ad

King of Glory Vietnamese Lutheran Church

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 10280 Slater Ave.
Hệ phái: ELCA
Mã bưu điện: 92708
Thành phố: Fountain Valley
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Mục sư: Rev. Tran Thanh Van
SĐT văn phòng: (714) 963-5649 (O)
Fax: (714) 964-4920 (F)
Homephone: (714) 531-1419 (H)
Hệ phái: ELCA
Ghi chú: