Leaderboard Ad

Khu vực Quảng Nam Mục Sư Nhiệm Chức Phan Tấn Kim Quang

0
Bình Luận:
Tên: Quang Khu vực Quảng Nam Mục Sư Nhiệm Chức Phan Tấn Kim
Địa chỉ: Khồi A – Tân Thịnh – Tam Kỳ
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam - The Viet Nam Methodist Church
Tỉnh/Bang: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam
Email: minhmantruong1990@yahoo.com
SĐT văn phòng: 0510 385 9642,
Mobilephone: 093 50 16259
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam - The Viet Nam Methodist Church
Ghi chú: