Leaderboard Ad

Chi Hội Khe Sanh

0
Bình Luận:
Tên: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (Miền Nam)
Địa chỉ: Duy Hoà, xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá
Tên liên hệ: MSNC Nguyễn Văn Bảo - Quản nhiệm Hội Thánh.
Mã bưu điện: 24 BĐ. Hướng Hoá
Tỉnh/Bang: Quảng Trị
Quốc gia: Việt Nam
Email: httlkhesanh@gmail.com
SĐT văn phòng: (053)-3880.416
Mobilephone: 0922.226.606
Hội thánh: Khe Sanh