Leaderboard Ad

HT. HẢI CHÂU

0
Bình Luận:
Tên: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam)
Địa chỉ: K. 308/12 Hoàng Diệu, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu
Tên liên hệ: Qnh. MsNc. Dương Quang Hoà Ptá. TĐ. Nguyễn Văn Tiên
Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Email: hoaduong55@yahoo.com
SĐT văn phòng: (0511)- 3872.282
Mobilephone: 0905.872.282 (MsNc. Dương Quang Hoà), 0905.923.662 (TĐ. Nguyễn Văn Tiên)
Email: tientrang83@yahoo.com