Leaderboard Ad

Hội Truyền Giáo Sách Phúc Âm Việt Nam – VIETNAMESE FULL GOSPEL MISSIONS

0
Bình Luận:
Địa chỉ: P.O. Box 565, Westminster
Hệ phái: Missionary & Church Planting Foundation Telecom-Evangelistic Missions
Tỉnh/Bang: CA 92684
Quốc gia: USA
Email: vnfgmissions@yahoo.com
Website: http://vietchristian.org
Mục sư: Hồ Văn Nhi
SĐT văn phòng: (714)891-8035
Fax: (714)891-5457
Mobilephone: (714)457-7145
Ghi chú:

HOME BIBLE SCHOOL - Trường Kinh Thánh (Discipleship Training)
THE LOVE AMBASSADORS- Sứ giả Tình Thương (Educational Publications - Giáo Dục Cộng Đồng)

VNFGMISSIONS.
Mục Sư Tiến Sĩ : Hồ Văn Nhi - Chủ Tịch