Leaderboard Ad

Hội Thánh Yun Yun

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Yân Yuh, Xã Đức Minh, Huyện Đăk Mil
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Y Djrên
Ghi chú: Địa chỉ nhà: 136 buôn Bu Dăk, Xã Thuận An, Huyện Đăk Mil, Đăk Nông