Leaderboard Ad

Hội Thánh Xuyên Mộc

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 110/1 Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh/Bang: Bà Rịa Vũng Tàu
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn Đình Quy
SĐT văn phòng: 064-3874.209
Ghi chú:

Địa chỉ: Hộp thư 2-74.400 Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu

Kiêm Nhiệm  Hội Thánh Nhánh  Bàu Lâm, Bình Châu, Hoà Hiệp