Leaderboard Ad

Hội Thánh Vũng Tàu

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 164 Ba Cu, Phường 3
Thành phố: Vũng Tàu
Tỉnh/Bang: Bà Rịa Vũng Tàu
Quốc gia: Việt Nam
Email: tamhoa@hcm.vnn.vn
Mục sư: Mục Sư Phan Chí Tâm
SĐT văn phòng: 064-3853.122
Mobilephone: 0913-379.195
Ghi chú: Phụ tá Quản Nhiệm: Mục Sư Nhiệm Chức Phan Bửu Sơn - Đặc Trách Hội Thánh  Phường 12