Leaderboard Ad

Hội Thánh Võ Xu

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn 7, Xã Võ Xu, Thị Trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh
Tỉnh/Bang: Bình Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Email: nghiason20032003@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Lê Văn Tâm
SĐT văn phòng: 062-3884.087
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Tổ 9, thôn 8, Thị trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh