Leaderboard Ad

Hội Thánh Vĩnh Long

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 276 Phạm Hùng, Phường 9
Thành phố: Vĩnh Long
Tỉnh/Bang: Vĩnh Long
Quốc gia: Việt Nam
Email: vominhtam@hcm.vnn.vn
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Võ Minh Tâm
SĐT văn phòng: 070-3822.210
Mobilephone: 0913-189.683
Ghi chú:

Hộp thư 45, Thành Phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long