Leaderboard Ad

Hội Thánh Vạn Ninh

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Khóm A, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/Bang: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Email: hoangnhilan@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Lê Văn Lực
SĐT văn phòng: 058-3840.136
Homephone: 058-3829.450
Email: llluc7@yahoo.com
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: 81 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Khánh Hoà                  ;