Leaderboard Ad

Hội Thánh Túc Trưng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 12/2 KDC.2, ấp Đồng Xoài, Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán
Tỉnh/Bang: Đồng Nai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Kiêm Nhiệm: Mục Sư Điểu Lăng
SĐT văn phòng: 061-3639.399
Ghi chú:  Phụ tá: Mục Sư Nhiệm Chức Lê Văn Đông - 13 KDC.2, ấp Đức Thắng, Xã Túc Trưng, Huyện Định QuánPhụ tá: Mục Sư Nhiệm Chức  Điểu Văn Nhậu - Ấp 94, Xã Túc Trưng,Huyện Định Quán