Leaderboard Ad

Hội Thánh Trương Minh Giảng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 16-18 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: ht_tmg@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Lê Đình Ân
SĐT văn phòng: 08-931.7656
Homephone: 08-3847.5017
Email: thienquocdan2004@yahoo.com
Ghi chú: Địa chỉ nhà: 145/31 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận