Leaderboard Ad

Hội Thánh Trà Dương

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Dương, Huyện Bắc Trà My
Tỉnh/Bang: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Kiêm Nhiệm Võ Đình Đán
SĐT văn phòng: 0510-3884.073
Homephone: 0510-3831.936
Ghi chú:

 Kiêm Nhiệm Hội Thánh Trà Đông, Trà My và Trà Giang